Thông báo nhận học bổng tài trợ và học bổng khuyến khích HKI năm học 2017-2018

Thông báo số 37/TB-KHTC ngày 31/05/2018 của Phòng Kế hoạch – Tài chính về việc nhận học bổng tài trợ và học bổng khuyến khích HKI năm học 2017-2018.

Căn cứ Quyết định số 445/QĐ-CĐVH ngày 25/5/2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt – Hàn về việc cấp học bổng Khuyến khích học tập học kỳ I năm học học 2017-2018; Quyết định số 446/QĐ-CĐVH ngày 25/5/2018 Về việc cấp học bổng tài trợ học kỳ I năm học học 2017-2018.
Phòng Kế hoạch – Tài chính thông báo việc thực hiện chi trả học bổng cho sinh viên như sau:
– Thời gian: từ ngày 04/6-15/6/2018.
+ Buổi sáng: từ 8h00 – 11h00.
+ Buổi chiều: từ 14h00 – 16h00
– Địa điểm: Phòng Kế hoạch – Tài chính, Tầng 2 Khu Hành chính.
– Yêu cầu: sinh viên mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh nhân dân.
Đề nghị sinh viên nhận học bổng đi đúng thời gian quy định.

Danh sách sinh viên nhận học bổng tài trợ HKI năm học 2017 – 2018 (Xem chi tiết tại đây).

Danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập HKI năm học 2017-2018 (Xem chi tiết tại đây).

Phòng Kế hoạch – Tài chính

Chia sẻ