Thông báo cung cấp bài viết chuyên đề Khoa học và Giáo dục số 10

Nhằm tạo điều kiện cho các nhà nghiên cứu, giảng viên các trường Cao đẳng, Đại học công bố các kết quả nghiên cứu của mình, Ban biên tập Chuyên đề Khoa học và Giáo dục trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn trân trọng thông báo và kính mời các nhà khoa học, các cán bộ, giảng viên trong và ngoài trường hưởng ứng, tham gia viết và gửi bài đăng trên Chuyên đề Khoa học và Giáo dục số 10, góp phần đưa những thông tin khoa học có giá trị đến với bạn đọc.

1. Yêu cầu nội dung và hình thức
Bài viết phải chưa từng được đăng trên bất kỳ ấn phẩm, tạp chí nào khác. Bài viết được thể hiện bằng tiếng Việt trên khổ giấy A4, dài không quá 07 trang theo định dạng mẫu (Xem chi tiết tại đây).
Danh mục tài liệu tham khảo ghi đầy đủ thông tin cần thiết theo thứ tự sau: tên tác giả (năm xuất bản), tên sách (hoặc tạp chí hoặc hội nghị), [tập, số, trang], nhà xuất bản, nơi xuất bản. Tài liệu tham khảo phải được thể hiện bằng tiếng của nước đã xuất bản tài liệu tham khảo đó, không phiên âm, chuyển ngữ hoặc dịch sang tiếng Việt.
Lưu ý trình bày bài theo thứ tự:
– Tên bài bằng tiếng Việt và tiếng Anh;
– Tóm tắt và từ khóa bằng tiếng Việt và tiếng Anh;
– Nội dung chi tiết (Đặt vấn đề, nội dung và kết quả nghiên cứu, kết luận);
– Tài liệu tham khảo;
– Tên file mềm: tentomtatbaibao_tentacgia.

2. Thời hạn nhận bài: ngày 07/08/2018.

3. Địa chỉ liên hệ và gửi bài cộng tác:
Ban Biên tập Chuyên đề Khoa học và Giáo dục, Phòng HTQT&KHCN, trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn.
Hệ thống gửi bài online: https://vhmis.viethanit.edu.vn
Email: hanhpth@viethanit.edu.vn hoặc hongxingvh@gmail.com
Tel: 0236. 3962962- 329

Trân trọng thông báo!

Ban biên tập Chuyên đề KH&GD

Chia sẻ