Tập san Khoa học và Giáo dục số 8 năm 2017

STT

Tiêu đề

Trang

Tải về

0

Lời nói đầu

3

1

Ninh Khánh Chi, Nguyễn Thị Hoa Huệ, Xây dựng thư viện giáo trình điện tử Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn dựa trên nền tảng Semantic Web

7

download

2

Nguyễn Phương Tâm, Võ Hoàng Phương Dung, Xuất bản lý lịch khoa học của giảng viên trường CĐ CNTT Hữu nghị Việt-Hàn dựa trên các công nghệ Web ngữ nghĩa

18

download

3

Nguyễn Quốc Thịnh, Ứng dụng khai triển Maclaurin để tính giới hạn của  hàm số một biến

24

download

4

Lê Thị Mai Thảo, Một số bài toán tô màu đồ thị

32

download

5

Hồ Thị Hồng Liên, Ứng dụng của lý thuyết xác suất trong một số trò chơi may rủi

41

download

6

Nguyễn Thị Khánh Hà, Ứng dụng công nghệ Eye Tracking trong Marketing

49

download

7

Trương Thị Viên, Văn Hùng Trọng, Phân tích sự tác động của các nhân tố truyền thông marketing đến nhận biết thương hiệu trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt-Hàn

57

download

8

Nguyễn Kim Cường, Giải pháp thực hiện chương trình “đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”

63

download

9

Trần Phạm Huyền Trang, Đánh giá giá trị thương hiệu theo định hướng khách hàng: trường hợp áp dụng tại trường Cao Đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn

71

download

10

Ngô Thị Hiền Trang, Mô hình nghiên cứu sự ảnh hưởng của truyền miệng điện tử đến ý định lựa chọn điểm đến Đà Nẵng

79

download

11

Nguyễn Thị Khánh Hà, Xây dựng hệ thống bài tập thực hành Internet Marketing cho sinh viên ngành Marketing tại Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn

91

download

12

Trần Văn Thái, Vài suy nghĩ về chính sách kinh tế mới của V.I.Lênin

102

download

13

Nguyễn Thị Như Quỳnh,Khái quát về thương hiệu nội bộ

115

download
Chia sẻ