Tập san Khoa học và Giáo dục số 7 năm 2017

STT

Tiêu đề

Trang

Tải về

1

Nguyễn Vũ Anh Quang, Sự ảnh hưởng của các tham số lên giao thức Beacon-Enabled Mac trong mạng cá nhân sử dụng công nghệ truyền dẫn bằng ánh sáng nhìn thấy được

7

download

2

Nguyễn Thị Phương Thảo, Bàn về di chúc có người làm chứng theo quy đỊnh bộ luật dân sự 2015

18

download

3

Nguyễn Thị Như Quỳnh, Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ đào tạo tại khoa Thương mại điện tử và truyền thông

24

download

4

Lê Thị Mai Thảo, Một số phương pháp dạy học tích cực được áp dụng trong bộ môn toán tại các trường Cao đẳng, Đại học

32

download

5

Dương Thị Thu Trang, Thương hiệu riêng – công cụ cạnh tranh của nhà bán lẻ

41

download

6

Nguyễn Thị Kim Ánh, Áp dụng phương pháp dạy học thông qua các trò chơi đối với học phần quản trị học

49

download

7

Hồ Thị Hồng Liên, Ứng dụng định lý Abel về chuỗi lũy thừa để tính tổng của một số chuỗi số

57

download

8

Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Một số giải pháp hoàn thiện chất lượng nội dung của quảng cáo trên di động tại Việt Nam

63

download

9

Nguyễn Thị Khánh Hà, Thực trạng về vấn đề nhận thức đạo đức kinh doanh của Sinh viên khoa Thương mại điện tử và truyền thông – Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn

71

download

10

Nguyễn Thị Khánh Hà, Đánh giá một số công cụ hỗ trợ hoạt động truyền thông trên Internet của công ty cổ phần du lịch Việt Nam Vitours

79

download

11

Lê Thị Mai Thảo, Giải công thức truy hồi bằng phương pháp hàm sinh

91

download

12

Huỳnh Thị Thanh Tuyền, Thí nghiệm vật lý ảo – Một công cụ để phát triển tính tự học của Sinh viên

102

download

13

Nguyễn Quốc Thịnh, Một vài ứng dụng của đạo hàm cấp hai trong kinh tế

115

download

14

Huỳnh Bá Thúy Diệu, Áp dụng công cụ thống kê trong quản lý chất lượng giảng dạy tại khoa Thương mại điện tử & truyền thông

123

download

15

Đào Ngọc Lâm, Tổng quan và xu hướng công nghệ của máy đo hiện sóng

133

download

16

Nguyễn Thị Kiều Trang, Bán lẻ đa kênh – Sự kết hợp giữa bán hàng hiện đại và truyền thống

143

download
Chia sẻ