Tập san Khoa học và Giáo dục số 5 năm 2016

STT

Tiêu đề

Trang

Tải về

1

Dương Hữu Ái, Phân tích hiệu năng của hệ thống AF-Mino/fso sử dụng tín hiệu SC-QAM qua kênh truyền nhiễu loại khí quyển

7

download

2

Trần Thảo An, Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Exmibank chi nhánh Hùng Vương

18

download

3

Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Đề xuất mô hình chấp nhận và sử dụng dịch vụ thanh toán qua di động tại Việt Nam

27

download

4

Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Vũ Thị Quỳnh Anh, Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn

33

download

5

Vũ Thị Quỳnh Anh, Xây dựng năng lực động cho doanh nghiệp Việt Nam nhằm nâng cao hiệu suất hoạt động kinh doanh

40

download

6

Huỳnh Bá Thúy Diệu, Rèn luyện kỹ năng tư duy phản biện cho sinh viên cao đẳng, đại học

46

download

7

Huỳnh Bá Thúy Diệu, Nguyễn Thị Kim Ánh, Vấn đề đặt ra cho giáo dục đại học khi Việt Nam gia nhập Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP)

50

download

8

Trần Văn Đại, Nghiên cứu xây dựng hệ thống Workflow tin học hóa quy trình ISO 9001:2008 trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn

54

download

9

Võ Ngọc Đạt, Phát triển công cụ tách từ và giải nghĩa từ Hán – Việt trong văn bản

62

download

10

Nguyễn Thị Khánh Hà, Nghiên cứu từ khóa nhằm hỗ trợ hoạt động Marketing trên Internet- trường hợp điể nhình tại Công ty TNHH Công nghệ tin học Phương Tùng

70

download

11

Tô Thanh Hải, Ảnh hưởng của mô hình nhóm di động đến hiệu năng mạng Manet và một cải tiến trên mô hình RPGMD

77

download

12

Trần Thị Bích Hòa, Phương pháp Monte Carlo và ứng dụng tính giá trị số pi

86

download

13

Nguyễn Thanh Hoài, Học tích cực- phương pháp hiệu quả trong giáo dục đại học

94

download

14

Ngô Lê Quân, Nghiên cứu ứng dụng sơ đồ tư duy trong đổi mới phương pháp dạy và học

99

download

15

Nguyễn Thị Như Quỳnh, Mô hình nghiên cứu sự hài lòng của khách hang về chất lượng dịch vụ ứng dụng cho hệt hống ngân hang thương mại

108

download

16

Trần Văn Thái, Giúp sinh viên hiểu rõ bước chuyển từ nhận thức cảm tính sang nhận thức lý tính trong lý luận nhận thức

115

download

17

Trần Văn Thái, Lệch chuẩn thị hiếu thẩm mỹ của một bộ phận giới trẻ Việt Nam hiện nay: Nguyên nhân và giải pháp

126

download

17

Nguyễn Thị Phương Thảo, Pháp luật Lê sơ về phòng chống tham nhũng- những giá trị, kinh nghiệm cần kế thừa hiện nay.

132

download

19

Trần Ngọc Phương Thảo, Mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa tổ chức của cơ sở giáo dục đại học

138

download

20

Nguyễn Quốc Thinh, Các đại lượng trung bình của bộ số thực dương

142

download

21

Võ Thị Thanh Thúy, Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhiệm vụ của người thầy giáo trong xã hội hiện nay

147

download

22

Ngô Thị Hiền Trang, Doanh nghiệp Việt Nam – cơ hội và thách thức từ môi trường toàn cầu hóa

154

download

23

Dương Thị Thu Trang, Thương hiệu riêng của nhà phân phối- khác biệt hóa trong ngành bán lẻ

153

download

24

Phan Hồng Tuấn, Nghiên cứu các biến số ảnh hưởng đến long trung thành của khách hang đối với thương hiệu Ngân hàng Đông Á

161

download

25

Nguyễn Thanh Tuấn, Hoàng Thị Huê, Một số vấn đề của công tác phát triển hợp tác quốc tế trong giáo dục đại học

169

download

26

Trương Văn Tuấn, Hồ Thị Trâm Anh, Ứng dụng trò chơi ngôn ngữ trên máy tính trong dạy và học tiếng Anh chuyên ngành

175

download

27

Lê Thị Hải Vân, Một số giải pháp nâng cao quan hệ công chúng với báo chí cho trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn

181

download

28

Trần Thị Trà Vinh, Nguyễn Thị Huyền Trang, Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Matlab trong các bài toán phân tích mạch điện

190

download

29

Thông tin khoa học

196

 
Chia sẻ