Tập san Khoa học và Giáo dục số 4 năm 2015

STT

Tiêu đề

Trang

Tải về

1

Lê Nhật Anh, Quốc tế hóa và địa phương hóa trong Framework VHMIS

7

download

2

Lê Thị Kim Ánh, Trần Thiện Vũ, Các nhân tố ảnh hưởng của tính cách thương hiệu đến lòng trung thành thương hiệu đối với máy tính bảng ở Đà Nẵng

15

download

3

Nguyễn Thị Kim Ánh, Hoàn thiện hoạt động quảng cáo cho hệ thống siêu thị Intimex Đà Nẵng

23

download

4

Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ của người tiêu dùng thành phố Đà Nẵng đối với hoạt động Mobile Marketing

30

download

5

Nguyễn Kim Cường, Những giải pháp đẩy mạnh khai thác có hiệu quả thư viện trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn

37

download

6

Võ Hoàng Phương Dung, Nghiên cứu áp dụng công cụ quản lý mã nguồn trực tuyến Bitbucket vào việc quản lý đồ án của sinh viên lập trình

41

download

7

Trần Văn Đại, Thuật toán song song cho một số bài toán trên đồ thị

49

download

8

Nguyễn Thị Khánh Hà, Ứng dụng công cụ Google Analytics trong nghiên cứu hành vi người tiêu dùng trực tuyến

58

download

9

Nguyễn Thị Khánh Hà, Nguyễn Thị Như Quỳnh, Nghiên cứu phần mềm SV.HRIS và áp dụng trong giảng dạy học phần quản trị nguồn nhân lực

64

download

10

Nguyễn Thanh Hoài, Phương pháp thuyết giảng – phản hồi:Lý thuyết và ứng dụng

69

download

11

Hoàng Bảo Hùng, Trịnh Văn Dũng, Tính toán lưới trên hệ thống thông tin địa lý phân tán

75

download

12

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Sĩ Thìn, Ứng dụng công nghệ Semantic Web trong thương mại điện tử

86

download

13

Hồ Thị Hồng Liên, Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết thặng dư để tính các tích phân thực

94

download

14

Trần Thị Thúy Ngọc, Ứng dụng phần mềm đồ họa trong vẽ kỹ thuật số

99

download

15

Trần Thị Kim Oanh, Hoàng Đình An, Lê Văn Hiền, Bùi Văn Cường, Các biện pháp nâng cao hoạt động tự học của sinh viên ở kí túc xá trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn thực trạng và giải pháp

105

download

16

Trần Văn Thái, Diện mạo mới của chủ nghĩa tư bản dưới góc nhìn của Peter Barner

111

download

17

Nguyễn Phương Thanh, Võ Thị Thanh Ngà, Tạo động lực học tập môn tiếng Anh cho sinh viên

118

download

17

Lê Thị Mai Thảo, Phép biến đổi Fourier trên nhóm

123

download

19

Dương Thị Thu Trang, Ứng dụng của mô hình HEdPerf trong nghiên cứu chất lượng giảng dạy ở bậc Cao đẳng, Đại học

128

download

20

Phan Hồng Tuấn, Các yếu tố ảnh hưởng tới thái độ học tập của sinh viên trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn

138

download

21

Nguyễn Thanh Tuấn, Nghiên cứu tính cách người Quảng Nam – Đà Nẵng qua ca dao xứ Quảng

146

download

22

Nguyễn Thanh Tuấn, Xây dựng nông thôn mới trên cơ sở kế thừa tư tưởng Hồ Chí Minh

154

download

Chia sẻ