Tập san Khoa học và Giáo dục số 3 năm 2015

STT

Tiêu đề

Trang

Tải về

1

Hoàng Bảo HùngĐinh Thị Diệu Minh, Sử dụng agent thông minh trong phân mảnh dọc lớp trên CSDL hướng đối tượng

7

download

2

Võ Duy Thanh, Bổ sung dữ liệu huấn luyện bằng học máy bán giám sát

17

download

3

Trần Văn ĐạiLê Văn Sơn, Xây dựng ứng dụng xử lý hồ sơ được định nghĩa bằng workflow tại một đơn vị

27

download

4

Lê Tự ThanhNguyễn VũĐỗ Công Đức, Kiểm thử xâm nhập hệ thống mạng

34

download

5

Lê Viết Trương, Một số giải pháp bảo vệ dữ liệu

41

download

6

Hồ Văn Phi, Xây dựng công cụ kiểm thử đột biến các câu lệnh truy vấn CSDL

48

download

7

Nguyễn Thanh CẩmHoàng Nhật Quy, Một số ứng dụng của toán học trong lập trình máy tính

56

download

8

Lê Tự ThanhLê Kim Trọng, Ứng dụng hệ thống mạng theo mô hình domain để cải tạo phòng thực hành máy tính

62

download

9

Lê Viết TrươngNguyễn Vũ, Ứng dụng CNTT trong quản lý và hoạt động tại Khoa Khoa học máy tính

69

download

10

Phạm  Nguyễn  Minh  Nhựt,  Thuật  toán  nâng  cấp  ảnh  vân  tay  dựa  trên  bộ  lọc gabor

76

download

11

Nguyễn Thanh Hoài, Mô hình nghiên cứu sự hài lòng của nhân viên đối với công việc trong ngành giáo dục

84

download

12

Nguyễn Thị Khánh Hà, Ứng dụng mô hình IDIC vào hoạt động quản trị quan hệ khách hàng của Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải Chi nhánh Khu vực Trung bộ

91

download

13

Lương Khánh TýLê Thị Nguyệt Nga, Ứng dụng phần mềm mathematica giải các bài toán về ma trận, hệ phương trình tuyến tính và không gian vector thuộc học phần toán cao cấp

98

download

14

Huỳnh Thị Thanh TuyềnLê Thị Mai Thảo, Ứng dụng phần mềm Imindmap để thiết kế sơ đồ tư duy trong giảng dạy các học phần Khoa học tự nhiên

107

download

15

Trần Văn Thái, Sự cần thiết của việc áp dụng mô hình khi giảng dạy học phần những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac – Lenin 1

116

download

16

Phạm Trần Mộc Miêng, Nghiên cứu việc sử dụng ẩn dụ ý niệm trong tục ngữ tiếng Anh về đề tài giàu và nghèo

121

download

17

Hồ Thị Trâm Anh, Ứng dụng mạng xã hội wikispaces trong dạy và học ngoại ngữ 

127

download

Chia sẻ