Tập san Khoa học và Giáo dục số 2 năm 2014

 

STT

Tiêu đề

Trang

Tải về

1

Hoàng Bảo Hùng, Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và đào tạo: Nền tảng cho sự phát triển bền vững và nâng cao chất lượng đào tạo tại trường cao đẳng công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn

7

download

2

Phạm Minh Tuấn, Võ Duy Thanh, Xây dựng mô hình đường trắc địa trên máy vector hỗ trợ trong việc phân loại văn bản tiếng Việt số

12

download

3

Ninh  Khánh  Chi, Jung  Souwhan,  Hybrid  multipath  routing  in  mobile  ad  hoc network

23

download

4

Đặng Quang Hiển,Hoàng Hữu Đức, Lỗ hổng bảo mật lớp 2 và một số giải pháp

31

download

5

Trần Văn Đại, Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài “xây dựng chương trình quản lý sáng kiến cải tiến và nghiên cứu khoa học”

36

download

6

Nguyễn  Hữu  Thọ, N.V.Phi, L.N.Anh, Xây  dựng  phần  mềm  quản  lý phòng học

39

download

7

Lê Viết Trương, Dịch vụ sao lưu trực tuyến cloud backup

47

download

8

Nguyễn Văn Tân, Đổi mới phương pháp giảng dạy – Vấn đề̀ cốt lõi

55

download

9

Trần Duy Phương, Trần Thiện Vũ, Nghiên cứu tác động của việc ứng dụng CRM đến sự hài lòng khách hàng tại công ty dịch vụ Viễn thông Vinaphone

58

download

10

Nguyễn Thị Như Quỳnh, Xây dựng thương hiệu nội bộ: Nghiên cứu thực tế tại Bà Nà Hills Mountain resort

68

download

11

Trần Phạm Huyền Trang, Nguyễn Thị Thảo, Nghiên cứu chất lượng dịch vụ lữ hành nội địa tại công ty Vitours Đà Nẵng

76

download

12

Nguyễn Ngọc Huyền Trân, Phân loại văn bản tiếng việt theo chủ đề dựa trên phương pháp  K-Láng  giềng  gần  nhất

84

download

13

Kim Young Chul, My Life in Vietnam – Những kỷ niệm đẹp ở ViệtNam của tôi!

82

download

14

Trương Văn Tuấn, Một số phương pháp và nguyên tắc học tiếng Anh hiệu quả

100

download

15

Võ Lê Thanh Huyền, Nghiên cứu một số đặc điểm của liên kết lôgic trong các bài tình ca tiếng Anh

106

download

16

Hoàng Nhật Quy, Ứng dụng phần mềm R giải bài toán quy hoạch tuyến tính

114

download

17

Lê Thị Nguyệt Nga, Hệ phương trình tuyến tính và hình học tuyến tính

122

download

18

Nguyễn Quang Giao, Nguyễn Ngọc Hòa, Nâng cao hiệu quả áp dụng ISO 9001:2008 ở trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt – Hàn

129

download

19

Trần Thị Thúy Ngọc, Đường nét trong vẽ ký họa

135

download

20

Lê Tiến Long, Hồ Thanh Sơn, Thực hành thiết kế kiến trúc – Môn học rèn luyện tư duy thiết kế kiến trúc cho sinh viên

141

download

21

Dương Hữu Ái, Phân tích tỷ lệ lỗi ký tự và đánh giá hiệu năng của hệ thống FSO/SC QAM

147

download

22

Võ Duy Thanh, V.T.Hùng, P.M.Tuấn, Đ.V.Ban, Phân loại văn bản dựa trên học máy bán giám sát

157

download

23

Phòng HTQT&NCKH, Hoạt động hợp tác quốc tế 6 tháng đầu năm 2014

158

download

24

Khoa Đại cương, Đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục pháp luật trong sinh viên ở trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn

160

download

25

Khoa CNTTUD, Học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn của giảng viên và sinh viên

163

download

26

Nguyễn Kim Cường, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn: “Đoàn kết – Năng Động – Xung Kích – Phát Triển”

162

download

Chia sẻ