Đào tạo Triển khai hệ thống ảo hóa

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:
– Cài đặt phần mềm ảo hóa máy chủ.
– Tạo và cấu hình máy chủ ảo.
– Cài đặt hệ điều hành lên máy chủ ảo.
– Triển khai các dịch vụ lên máy chủ ảo.
– Tích hợp máy chủ ảo vào hệ thống mạng của đơn vị.

THỜI LƯỢNG: 40 giờ (Lý thuyết: 10 giờ, Thực hành: 30 giờ)

ĐỐI TƯỢNG
– Chuyên viên CNTT tại các sở ban ngành, các huyện.
– Nhân viên CNTT tại các doanh nghiệp.
– Các cá nhân có nhu cầu.

NỘI DUNG CHÍNH
Chương 1: Tổng quan về hệ thống ảo hóa.
Chương 2: Ảo hóa máy trạm.
Chương 3: Ảo hóa máy chủ.
Chương 4: Cài đặt hệ điều hành và triển khai dịch vụ trên máy ảo.
Chương 5: Kết nối máy chủ ảo vào hệ thống mạng của đơn vị.
Chương 6: Vận hành máy chủ ảo.

Địa chỉ liên hệ:
Trung tâm Đào tạo quốc tế – Trường CĐ Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn
136 Trần Đại Nghĩa, Phường Hoà Quý – Quận Ngũ Hành Sơn – TP Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236.3962 378              Fax: 0236.3962 976
Website: itc.viethanit.edu.vn         Email:   itc@viethanit.edu.vn

Chia sẻ