Đào tạo Quản trị Windows Server 2012

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:
– Cài đặt hệ điều hành Windows Server 2012/2016 lên máy chủ.
– Triển khai các dịch vụ cần thiết như: DNS, FTP, Active Directory, Mail, Web…
– Tích hợp Windows Server 2012/2016 vào hệ thống mạng sở tại
– Theo dõi, vận hành các dịch vụ trên Windows Server 2012/2016

THỜI LƯỢNG ĐÀO TẠO: 40 giờ (Lý thuyết: 10 giờ, Thực hành: 30 giờ)

ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO
– Chuyên viên CNTT tại các sở ban ngành, các huyện.
– Nhân viên CNTT tại các doanh nghiệp.
– Các cá nhân có nhu cầu.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO
– Chương 1: Giới thiệu về Windows Server 2012/2016.
– Chương 2: Cài đặt hệ điều hành Windows Server 2012/2016.
– Chương 3: Triển khai các dịch vụ trên Windows Server 2012/2016.
– Chương 4: Kết nối Windows Server 2012/2016 vào hệ thống mạng của đơn vị.
– Chương 5: Theo dõi, vận hành và khắc phục sự cố.

Địa chỉ liên hệ:
Trung tâm Đào tạo quốc tế – Trường CĐ Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn
136 Trần Đại Nghĩa, Phường Hoà Quý – Quận Ngũ Hành Sơn – TP Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236.3962 378              Fax: 0236.3962 976
Website: itc.viethanit.edu.vn         Email:   itc@viethanit.edu.vn

Chia sẻ