Đào tạo Kỹ năng biên tập tin bài cho website

MỤC TIÊU
Khoá học được thiết kế nhằm cung cấp cho người học các dạng tin bài thường xuất hiện trên website, đồng thời qua đó hướng dẫn học viên cách viết các dạng tin bài một cách hoàn chỉnh. Bên cạnh đó, việc cung cấp cho học viên những điều cần thiết phải lưu ý khi đăng bài hay biên tập tin bài cho website sẽ giúp học viên hoàn thành công việc của mình một cách hiệu quả và góp phần làm phong phú thêm các website mà học viên phụ trách. Kết quả đạt được:
– Về kiến thức:
+ Học viên phải biết, hiểu được cách viết tin bài đăng trên website.
+ Học viên biết cách khai thác và thu thập thông tin viết bài cho website.
+ Giúp học viên biết và phân loại được các kiểu tin bài đăng trên website.
– Về kỹ năng: Giúp người học vận dụng kiến thức để:
+ Giúp học viên có thể viết và biên tập tin bài một cách thành thạo.
+ Có khả năng khai thác và tổng hợp thông tin một cách hiệu quả.
– Về thái độ:
+ Rèn luyện thái độ và đạo đức đúng đắn trong quá trình viết tin bài.
+ Rèn luyện ý thức, trách nhiệm khi viết và biên tập tin bài

THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 03 ngày.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
– Cán bộ Ban biên tập web của các cơ quan, ban ngành.
– Cán bộ phụ trách đưa tin bài của các phòng, ban chuyên môn.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO
Phần 1. Tin và kỹ thuật viết tin.
Phần 2. Bài viết (bài phản ánh) và các bước để hình thành một bài viết.
Phần 3. Thể loại phỏng vấn và các cách thức phỏng vấn.
Phần 4. Một số thủ thuật khi viết và biên tập tin bài cho website.

Địa chỉ liên hệ:
Trung tâm Đào tạo quốc tế – Trường CĐ Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn
136 Trần Đại Nghĩa, Phường Hoà Quý – Quận Ngũ Hành Sơn – TP Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236.3962 378              Fax: 0236.3962 976
Website: itc.viethanit.edu.vn         Email:   itc@viethanit.edu.vn

Chia sẻ