Danh sách Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

STT

Mã số

Người thực hiện

Tên đề tài

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1

CHV-SV-16-01

SV Nguyễn Toàn Trung, Khoa CNĐTVT;
SV. Trương Công Đạt, Khoa CNĐTVT;
SV. Tống Phước Thiện, Khoa CNĐTVT;
SV. Dương Trung Kiên, Khoa CNĐTVT;
GVHD: Phan Đăng Thiếu Hiệp, Khoa CNĐTVT
Nghiên cứu thiết kế  và sản xuất Video kỷ  niệm 10 năm hình thành và phát triển của  trường  Cao  đẳng  CNTT  Hữu  nghị  Việt-Hàn 03–08/2017

Đã nghiệm thu

2

CHV-SV-16-02

SV Nguyễn Tuấn Vũ, Khoa CNTT;
SV. Trần Tiến Thành, Khoa CNTT;
SV. Lê Đức Lợi, Khoa CNTT;
SV. Võ Tiến Thịnh, Khoa CNTT;
GVHD: Lê Tự Thanh, Khoa CNTT
Tìm hiểu và triển khai hạ tầng mạng với IPv6 trên thiết bị CISCO tại phòng thực hành mạng trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt Hàn 03–08/2017

Đang thực hiện

3

CHV-SV-16-03

SV Trịnh Lâm Vũ, Khoa CNTT;
SV. Đoàn Đình Ý, Khoa CNTT;
SV. Phan Quốc Việt, Khoa CNTT;
GVHD: Nguyễn Quang Vũ, Khoa CNTT
Nghiên cứu và xây dựng diễn đàn sinh viên VIETHANIT 03–08/2017

Đã nghiệm thu

4

CHV-SV-16-04

SV Nguyễn Đình Sang, Khoa CNĐTVT;
SV. Nguyễn Văn Đệ,  Khoa CNĐTVT;
SV. Hoàng Mạnh Hùng,  Khoa CNĐTVT;
SV. Võ Thị Ty, Khoa CNĐTVT;
SV. Bùi Ngọc Loan, Khoa CNĐTVT;
GVHD: Lê Thị Thanh Vân, Khoa CNĐTVT
Thiết kế  bộ  ấn phẩm đồ  họa thị  giác kỷ  niệm 10 năm thành lập trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị  Việt-Hàn 03–08/2017

Đang thực hiện

5

CHV-GV-16-02

ThS. Đoàn Văn Ngọc Dũng, Khoa CNĐTVT Thiết kế, chế tạo robot lau sàn UD04.1 điều khiển bằng tay 01–07/2017

Đang thực hiện

6

CHV-CB-16-03

ThS. Trần Thị Kim Oanh,  Phòng CT&CTSV Các biện pháp nâng cao công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho SV trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt-Hàn trong giai đoạn hiện nay 01–11/2017

Đang thực hiện

7

CHV-GV-16-04

TS. Đào Ngọc Lâm, Phòng HTQT&KHCN Nghiên cứu quảng bá hệ thống thiết bị LAB điện tử, viễn thông nhằm nâng cao thương hiệu trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt-Hàn 01–12/2017

Đang thực hiện

8

CHV-GV-16-05

ThS. Lê Thị Hải Vân, Khoa TMĐT&TT Xây dựng hoạt động quan hệ công chúng trên internet cho trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt-Hàn 01–12/2017

Đang thực hiện

9

CHV-GV-16-06

ThS. Lê Tự Thanh, Khoa CNTT Tìm hiểu và triển khai hệ thống điện toán đám mây trên nền tảng phần mềm nguồn mở 01/2017 – 01/2018

Đang thực hiện

10

CHV-GV-16-07

ThS. Lương Khánh Tý, Khoa CNTT;
TS. Đào Ngọc Lâm, Khoa CNĐTVT;
Võ Văn Huấn, SV lớp CCCT15B
Xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý sinh viên bằng thẻ từ tại trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt-Hàn 01/2017 – 01/2018

Đang thực hiện

11

CHV-GV-16-01

Lê Nhật Anh, Trung tâm CNTT;
Nguyễn Thị Hồng Hạnh, P.HTQT&KHCN
Xây dựng hệ thống quản lý và biên tập Tập san Khoa học-Giáo dục 01–06/2017

Đang thực hiện

12

CHV-GV-15-02

ThS. Trương Thị Viên, Khoa TMĐT&TT;
ThS. Trần Phạm Huyền Trang, Khoa TMĐT&TT;
ThS. Nguyễn Thanh Hoài, Khoa TMĐT&TT;
Xây dựng giải pháp truyền thông cổ động cho thương hiệu trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn giai đoạn 2016-2018 06/2015 – 05/2017

Đang thực hiện

13

CHV-GV-15-12

ThS. Võ Ngọc Đạt, Trung tâm ĐTQT;
ThS. Nguyễn Ngọc Huyền Trân, Khoa TMĐT&TT
Nghiên cứu và xây dựng hệ thống giả lập internet banking cho học phần xây dựng website thương mại điện tử 09/2015 – 08/2017

Đang thực hiện

14

CHV-GV-15-17

TS. Hoàng Bảo Hùng, Hiệu trưởng;
ThS. Nguyễn Văn Phi, Trung tâm CNTT;
ThS. Ngô Viết Phương, Phòng ĐT
Nghiên cứu giải pháp xây dựng hệ thống thông tin của trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt-Hàn 10/2015 – 05/2017

Đã nghiệm thu

15

CHV-GV-15-18

ThS. Nguyễn Văn Tân, Phòng KHTC;
TS. Hoàng Bảo Hùng, Hiệu trưởng;
ThS. Hoàng Thị Quỳnh Hương, TT TVVL&QHDN;
Trần Thị Lệ Thu, Phòng KHTC
Xây dựng văn hóa trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt-Hàn 10/2015 – 08/2017

Đang thực hiện

16

CHV-GV-15-19

ThS. Nguyễn Trọng Minh, Khoa CB;
ThS. Hoàng Trọng Dũng, Khoa CB;
Nguyễn Ngọc Huy, Khoa CB
Xây dựng tiêu chuẩn tuyển chọn đội tuyển cầu lông nam sinh viên trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt-Hàn giai đoạn chuyên môn ban đầu 09/2015 – 05/2017

Đang thực hiện

17

CHV-GV-15-10

Võ Duy Thanh, BGH;
Trần Văn Đại, Khoa CNTT;
Đỗ Công Đức, Khoa CNTT
Nghiên cứu học máy và ứng dụng trong phân lớp văn bản; 2015-2016

Đã nghiệm thu

18

CHV-GV-15-13

Đoàn Văn Ngọc Dũng, Khoa CNĐTVT Giải pháp đỗ xe ngầm cho nhà phố; 2015-2016

Đã nghiệm thu

19

CHV-GV-15-01

Trần Văn Đại, Khoa CNTT;
Trịnh Thị Ngọc Linh, Khoa CNTT;
Đỗ Công Đức, Khoa CNTT;
Lê Viết Trương, Khoa CNTT;
Lê Tự Thanh, Khoa CNTT
Nghiên cứu và xây dựng hệ thống Workflow tin học hóa quy trình ISO 9001-2008 trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn; 2015-2016

Đã nghiệm thu

20

CHV-GV-15-08

Lê Thị Thanh Vân, Khoa CNĐTVT;
Võ Thành Thiên, Khoa CNĐTVT
Nghiên cứu thiết kế bộ sản phẩm quảng bá và nhận diện thương hiệu trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn; 2015-2016

Đã nghiệm thu

21

CHV-GV-15-04

Hoàng Nhật Quy, Khoa CB;
Lương Khánh Tý, Khoa CNTT;
Lê Thị Nguyệt Nga, Khoa CB;
Nguyễn Quốc Thịnh; Khoa CB
Mô phỏng phương pháp giải một số bài toán về lý thuyết đồ thị trên máy tính; 2015-2016

Đã nghiệm thu

22

CHV-GV-15-03

Nguyễn Thị Khánh Hà, Khoa TMĐT;
Dương Thị Thu Trang, Khoa TMĐT;
Trần Phạm Huyền Trang, Khoa TMĐT
Giải pháp nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên ngành marketing của trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn; 2015-2016

Đã nghiệm thu

23

CHV-GV-15-01

Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Khoa TMĐT;
Vũ Thị Quỳnh Anh, Khoa TMĐT
Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao kết quả học tập của sinh viên trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn 2015-2016

Đã nghiệm thu

24

CHV-GV-14-01

Nguyễn Thị Khánh Hà, Khoa TMĐT;
Nguyễn Thị Như Quỳnh, Khoa TMĐT
Nghiên cứu phần mềm SV.HRIS và áp dụng trong giảng dạy học phần Quản trị nguồn nhân lực 2014-2015

Đã nghiệm thu

25

CHV-GV-13-03

Trần Văn Thái, Khoa ĐC; Mô hình hóa những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2013-2014

Đã nghiệm thu

26

CHV-CB-13-04

Nguyễn Hữu Thọ, BGH;
Nguyễn Văn Phi, TTCNTT;
Lê Nhật Anh, TTCNTT
Xây dựng phần mềm quản lý thiết bị phòng học 2013-2014

Đã nghiệm thu

27

CHV-CB-13-02

Trần Thị Kim Oanh, Phòng CTSV;
Hoàng Đình An, Phòng CTSV;
Lê Văn Hiền, Phòng CTSV;
Bùi Văn Cường, Phòng CTSV
Các biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên ở KTX trường cao đẳng CNTT hữu nghị Việt-Hàn 2013-2015

Đã nghiệm thu

28

CHV-GV-13-01

Trần Văn Đại, Khoa CNTT;
Phạm Thị Hồng Hạnh, Khoa CNTT;
Đỗ Công Đức, Khoa CNTT
Xây dựng phần mềm quản lý Sáng kiến cải tiến & Nghiên cứu khoa học 2013-2014

Đã nghiệm thu

29

Dương Thị Phượng, Khoa CB;
Lê Hồng Phước, Khoa CB;
Nguyễn Thị Phương Thảo, Khoa CB;
Nguyễn Thị Mai, Khoa CB
Đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục pháp luật trong sinh viên ở trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt- Hàn 2012-2013

Đã nghiệm thu

30

Trần Văn Đại, Khoa CNTT;
Nguyễn Vũ, Khoa CNTT;
Trần Thị Mỹ Hiệp, TT Y Tế;
Nghiên cứu và xây dựng chương trình quản lý thuốc và thông tin y tế cho Trạm y tế- trường cao đẳng CNTT hữu nghị Việt- Hàn 2012-2013

Đã nghiệm thu

31

Nguyễn Vũ, Khoa CNTT;
Đặng Quang Hiển, Khoa CNTT;
Trịnh Thị  Ngọc Linh, Khoa CNTT;
Lê Tự Thanh, Khoa CNTT;
Nghiên cứu và xây dựng hệ thống tra cứu thông tin học tập trên thiết bị di động sử dụng hệ điều hành Android trường cao đẳng CNTT hữu nghị Việt- Hàn 2012-2013

Đã nghiệm thu

32

Trần Quang Tính Ứng dụng mô hình đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng trong việc xây dựng mô hình đánh giá sự thỏa mãn của sinh viên đối với công tác đào tạo của trường Cao đẳng công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn 2012-2013
2011?

Đã nghiệm thu

33

Hoàng Nhật Quy, Khoa CB;
Phan Thị Quỳnh Thy, Khoa CB;
Huỳnh Thị Thanh Tuyền, Khoa CB;
Dương Hữu Ái, Khoa CB;
Trần Thị Phương, Khoa CB;
Lê Thị Mai Thảo, Khoa CB;
Hồ Thị Hồng Liên, Khoa CB;
Trần Thị Bích Hòa, Khoa CB
Nghiên cứu xây dựng các hỗ trợ về CNTT cho các học phần thuộc bộ môn KH-TN 2012-2013

Đã nghiệm thu

34

Lê Nhật Anh, TTCNTT;
Lê Công Võ, TTCNTT
Nghiên cứu và xây dựng framework PHP hỗ trợ phát triển hệ thống thông tin tại trường cao đẳng CNTT hữu nghị Việt- Hàn 2011-2012

Đã nghiệm thu

35

Hoàng Trọng Dũng, Khoa CB;
Nguyễn Trọng Minh, Khoa CB;
Nguyễn Ngọc Huy, Khoa CB;
Nghiên cứu, ứng dụng nhóm bài tập bổ trợ nhằm nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy và tập luyên môn cầu lông 1 cho sinh viên trường CD CNTT Hữu nghị Việt Hàn 2011-2012

Đã nghiệm thu

36

Lê Tự Thanh, Khoa CNTT;
Trần Thế Sơn, Khoa CNTT;
Trần Quốc Việt, Khoa CNTT;
Đặng Quang Hiển, Khoa CNTT
Nghiên cứu và triển khai ứng dụng địa chỉ IPV6 trong hệ thống mạng tại trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt Hàn 2010-2012

Đã nghiệm thu

37

Lê Viết Trương,  Khoa CNTT Quản lý thư viện trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt- Hàn 2012

Đã nghiệm thu

38

Lê Tự Thanh,  Khoa CNTT Nghiên cứu triển khai cài đặt phần mềm tự động trong các phòng thực hành tại trường 2012

Đã nghiệm thu

39

Hồ Văn Phi Tìm hiểu windows form trong VB. Net và ứng dụng để xây dựng chương trình quản lý giao dịch tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Agribank Phú Yên 2012

Đã nghiệm thu

40

CVH-CB-10-01

Nguyễn Văn Phi, TTCNTT;
Lê Nhật Anh, TTCNTT;
Huỳnh Nguyên Toản, TTCNTT;
Xây dựng phần mềm quản lý ký túc xá 2010-2011

Đã nghiệm thu

41

Trần Thế Sơn, Khoa CNTT;
Lê Tự Thanh, Khoa CNTT;
Nguyễn Quang Vũ, Khoa CNTT;
Đặng Quang Hiển, Khoa CNTT;
Trần Quốc Việt, Khoa CNTT;
Kim Dal Joong
Nghiên cứu và triển khai hệ thống E- Learning tại trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt Hàn

2009

Đã nghiệm thu

42

Trương Thị Viên, Khoa TMĐTTT;
Phạm Nguyễn Minh Nhựt, Khoa TMĐTTT;
Lê Thị Minh Đức, Khoa TMĐTTT;
Nguyễn Ngọc Huyền Trân, Khoa TMĐTTT
Nghiên cứu phần mềm mã nguồn mở Vtiger CRM và áp dụng giảng dạy tại trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt Hàn

2009

Đã nghiệm thu

43

Lê Thị Túy Na, Khoa CNTTUD;
Lê Thị Thanh Vân, Khoa CNTTUD;
Võ Thành Thiên, Khoa CNTTUD;
Xây dựng không gian học đường mang tính nhân văn giáo dục tại trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt Hàn

2009

Đã nghiệm thu

44

Phạm Nguyễn Minh Nhựt, Khoa TMĐTTT; Nghiên cứu phần mềm mã nguồn mở Openbravo ERP và áp dụng giảng dạy tại trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt Hàn

2009

Đã nghiệm thu

45

Nguyễn Quang Vũ, Khoa CNTT Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý và điều hành công việc tại trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt Hàn

2008

Đã nghiệm thu

46

CVH-GV-10-02

Lê Tự Thanh, Khoa CNTT;
Trần Thế Sơn, Khoa CNTT;
Trần Quốc Việt, Khoa CNTT;
Đặng Quang Hiển, Khoa CNTT;
Dương Thị Thu Hiền, Khoa CNTT
Ứng dụng  và phát triển phần mềm nguồn mở tại trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt Hàn

2008

Đã nghiệm thu

47

Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Khoa CB;
Nguyễn Thị Thiên Thảo, Khoa CB;
Võ Thị Thanh Ngà, Khoa CB;
Trần Lê Trúc Thư, Khoa CB;
Nguyễn Thị Trà My, Khoa CB
Nghiên cứu phát triển kỹ năng giao tiếp tiếng Anh cho sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt Hàn

2008

Đã nghiệm thu

48

CHV-GV-15-17

Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Khoa CB;
Nguyễn Thị Thiên Thảo, Khoa CB;
Võ Thị Thanh Ngà, Khoa CB;
Trần Lê Trúc Thư, Khoa CB;
Nguyễn Thị Trà My, Khoa CB
Nghiên cứu phát triển kỹ năng giao tiếp tiếng Anh cho sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt Hàn

2008

Đã nghiệm thu

47

Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Khoa CB;
Nguyễn Thị Thiên Thảo, Khoa CB;
Võ Thị Thanh Ngà, Khoa CB;
Trần Lê Trúc Thư, Khoa CB;
Nguyễn Thị Trà My, Khoa CB
Nghiên cứu phát triển kỹ năng giao tiếp tiếng Anh cho sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt Hàn

2008

Đã nghiệm thu

Chia sẻ