Danh sách Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ

STT Mã số Người thực hiện Tên đề tài Thời gian thực hiện Ghi chú
1 ĐT-050-17 TS. Hoàng Bảo Hùng, BGH;
TS. Nguyễn Thị Hoa Huệ, Khoa CNTT;
ThS. Trịnh Thị Ngọc Linh, Khoa CNTT;
Võ Hoàng Phương Dung, Khoa CNTT
Nghiên cứu và Xây dựng dữ liệu liên kết mở cho Thư viện dữ liệu số tại trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt Hàn 03-11/2017 Đang thực hiện
2 ĐT-003-17 TS. Trần Thế Sơn,  BGH;
TS. Nguyễn Vũ Quang Anh, Khoa CNĐTVT;
TS. Đào Ngọc Lâm, Phòng HTQT&KHCN;
Dương Tuấn Quang, Khoa CNĐTVT
Nghiên cứu, thiết kế và thực nghiệm hệ thống truyền thông bằng ánh sáng nhìn thấy được VLC (công nghệ Li-Fi) 03-11/2017 Đang thực hiện
3 ĐT-051-17 Th.S Đoàn Văn Ngọc Dũng, Khoa CNĐTVT Giải pháp đỗ xe ngầm cho nhà phố 03-11/2017 Đang thực hiện
4 170-12-KHKT-RD Phí Đắc Hải, BGH;
Đỗ Công Đức, khoa CNTT;
Lê Viết Trương, khoa CNTT;
Đoàn Kim Vinh, khoa CNTTUD
Nghiên cứu, xây dựng thư viện số trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt- Hàn 2011-2012 Đã nghiệm thu
5 102-11-KHKT-RD Phí Đắc Hải, BGH;
Ngô Viết Phương, Phòng ĐT;
Nguyễn Quang Vũ, Khoa CNTT;
Nguyễn Thị Hải Yến, Phòng TH
Phân tích, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo của trường CĐCNTT hữu nghị Việt Hàn 2010-2011 Đã nghiệm thu
6 82-10-KHKT-RD Phí Đắc Hải, BGH; Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo chuyên ngành Thương mại điện tử  trình độ đại học 2010-2010 Đã nghiệm thu

 

Chia sẻ