Công đoàn – Đoàn thanh niên

Công đoàn Trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt – Hàn
Là công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam với 7 Công đoàn bộ phận.

Danh sách Ban chấp hành Công đoàn Trường Cao Đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn nhiệm kỳ 2017 – 2022

1. Đ/c Nguyễn Văn Tân Ủy viên BCH Công đoàn TT&TT Việt Nam – Chủ tịch
2. Đ/c Hoàng Hữu Đức Phó Chủ tịch
3. Đ/c Nguyễn Thị Mai Ủy viên Ban thường vụ
4. Đ/c Trần Thanh Tuấn Ủy viên BCH – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra
5. Đ/c Hoàng Trọng Dũng Ủy viên BCH
6. Đ/c Lê Phước Cửu Long Ủy viên BCH
7. Đ/c Lê Thị Thanh Lan Ủy viên BCH
8. Đ/c Nguyễn Đức Phong Ủy viên BCH
9. Đ/c Trần Ngọc Phương Thảo Ủy viên BCH
10. Đ/c Nguyễn Thị Kiều Trang Ủy viên BCH
11. Đ/c Lê Thị Thanh Vân Ủy viên BCH

 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt – Hàn
Là đơn vị trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Thông tin và Truyền thông.

Danh sách Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao Đẳng CNTT Hữu nghị Việt Hàn nhiệm kỳ 2017-2019

1. Đ/c Nguyễn Kim Cường Ủy viên BCH Đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông – Bí thư
2. Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa Phó Bí thư
3. Đ/c Văn Hùng Trọng Phó Bí thư
4. Đ/c Ngô Đức Lâm Ủy viên Ban Thường vụ
5. Đ/c Phan Diệu Trinh Ủy viên Ban Thường vụ
6. Đ/c Nguyễn Bảo Tích Ủy viên BCH
7. Đ/c Lê Thị Tuyết Sương Ủy viên BCH
8. Đ/c Bùi Ngọc Loan Ủy viên BCH
9. Đ/c Lê Đức Huy Ủy viên BCH
10. Đ/c Nguyễn Quang Nghĩa Ủy viên BCH
11. Đ/c Lê Thị Thu Quyên Ủy viên BCH
12. Đ/c Nguyễn Thị Thu An Ủy viên BCH
13. Đ/c Võ Thành Vũ Ủy viên BCH

 

Hội sinh viên Trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt – Hàn
Là đơn vị trực thuộc Hội sinh viên Thành phố Đà Nẵng.

Danh sách Ban chấp hành Hội sinh viên trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt – Hàn nhiệm kỳ 2017 – 2019
1. Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa Chủ tịch
2. Đ/c Phạm Công Phước Mẫn Ủy viên Ban Thư ký
3. Đ/c Võ Thị Ty Ủy viên BCH
4. Đ/c Nguyễn Thành Đạt Ủy viên BCH
5. Đ/c Nguyễn Thị Bích Phượng Ủy viên BCH
6. Đ/c Nguyễn Thị Thu An Ủy viên BCH
7. Đ/c Nguyễn Quang Thanh Ủy viên BCH
8. Đ/c Trần Đình Trọng Ủy viên BCH
9. Đ/c Võ Văn Lộc Ủy viên BCH
Chia sẻ