Hoạt động tình nguyện

Chương trình Tình nguyện quốc tế mùa đông năm 2018 với Đoàn sinh viên Trường Đại học SanMyung, Hàn Quốc

 

Từ ngày 19/01 – 29/01/2018

Chương trình Tình nguyện quốc tế mùa đông năm 2018 với Đoàn sinh viên Trường Đại học Soongsil, Hàn Quốc

Từ ngày 08/01 – 19/01/2018

 

 

Chương trình Giao lưu văn hóa với Đoàn sinh viên Trường Đại học Yonsei, Hàn Quốc
Ngày 25/08/2017

Chương trình Tình nguyện quốc tế mùa đông năm 2017 với Đoàn sinh viên Trường Đại học Soongsil, Hàn Quốc
Từ ngày 03/01 – 17/01/2017

Chương trình Tình nguyện quốc tế mùa hè năm 2016 với Đoàn sinh viên Trường Đại học Soongsil, Hàn Quốc
Từ ngày 02/08 – 16/08/2016

Chương trình Tình nguyện và giao lưu văn hóa với Hội Thanh niên quốc gia Singapore
Từ ngày 03/06 – 12/06/2016

Chia sẻ